อยากให้เธอลอง彼女に試して欲しい:歌詞

タイ歌詞

Muskettersのอยากให้เธอลองという歌の歌詞を訳してみました。

ミュージックビデオも青春って感じでなかなか良い歌です。

ちょいちょい意訳してるのと、多少変なとこあるかもしれませんがご容赦くださいm(..)m

เพลง อยากให้เธอลอง

iTuneで試聴する อยากให้เธอลอง – Muskeeters

 

เห็นเธอเดินมาไกลๆ ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร

彼女が遠くから歩いて来るのが見えた 彼女が誰なのか知らない

หน้าเธอสวยที่สุดเลย ท่ามกลางผู้คนมากมาย

沢山の人が居る中で 彼女が一番綺麗すぎる

สายตาเธอเป็นประกาย อย่างนางฟ้าอยู่ตรงนี้

彼女の視線は輝くよう 天使がここに居るようだ

อยากจะมอง อยากจะมอง

見たい 見たい

อยากมอง ลึกเข้าไป

深く入って行って見たい

อยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไร

彼女が何を考えているか心の中を知りたい

เธอจะเหงา เธอจะเหงา

彼女は寂しいだろう 彼女は寂しいだろう

เธอจะเหงา เหมือนกันบ้างไหมเธอ

彼女は寂しいだろう 僕同じように、そうだろう?

แค่อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอลอง

彼女に知って欲しいだけ 付き合ってみて欲しい 

เธออาจจะยังไม่พร้อม จะยอมรักใครจริงสักคน

彼女はきっとまだ誰かを真に愛する準備が出来てない

โอกาสดีๆ อย่างนี้จะมีอีกกี่หน

こんな素敵なチャンスが何度あるのか

จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน

僕ら二人で話ができるようになるかな

 

ค่ำคืนที่ดูเดียวดาย ฉันรอก็กลัวจะสาย

孤独に見える夜 待ったら間に合わないかもしれない。

อยากจะขอ เข้าไปทัก

挨拶してもいいかな

ผู้คนก็เริ่มจางไป เวลาก็เริ่มหมดไป

人々も減り始め 時間も尽き始める

หยุดไม่ไหว ใจดวงนี้

止められない この心

เที่ยงคืนสิบห้านาที ฉันนั้นแค่อยากขอ

午前0時15分 僕はただ

แค่อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอลอง

彼女に知って欲しいだけ 付き合ってみて欲しい

เธออาจจะยังไม่พร้อม จะยอมรักใครจริงสักคน

彼女はきっとまだ誰かを真に愛する準備が出来ていない

โอกาสดีๆ อย่างนี้จะมีอีกกี่หน

こんな素敵なチャンス あと何度あるだろう

จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน

僕ら二人で話ができるかな

แค่อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอลอง

彼女に知って欲しいだけ 彼女に試して欲しい

เธออาจจะยังไม่พร้อม จะยอมรักใครจริงสักคน

彼女はきっとまだ誰かを真に愛する準備が出来ていない

โอกาสดีๆ อย่างนี้จะมีอีกกี่หน

こんな素敵なチャンス あと何度あるだろう

จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน

僕ら二人で話ができるかな

แค่อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอลอง

彼女に知って欲しいだけ 彼女に試して欲しい

เธออาจจะยังไม่พร้อม จะยอมรักใครจริงสักคน

彼女はきっとまだ誰かを真に愛する準備が出来ていない

โอกาสดีๆ อย่างนี้จะมีอีกกี่หน

こんな素敵なチャンス あと何度あるだろう

จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน

僕ら二人で話ができるかな

単語の意味

 หน  hǒn ホン:場所,方向 / 〜回<類別詞>
อยากให้ yàak hây ヤーク ハイ : …に〜してほしい
เป็นไปได้pen pay dây ペン パイ ダイ: 可能である,あり得る ,possible
ท่ามกลางthâam klaaŋ ターム グラーン : 〜の最中に,〜の真っ最中に,〜の間に
ประกายprakaay プラガーイ : 輝き,きらめき,火花,スパーク,キラキラ
นางฟ้าnaaŋ fáa ナーン ファー: 天使,エンジェル,妖精
ค่ำkhâm カム: 日暮れ,夜
เดียวดาย dieow daai ディヤオダーイ:be lonesome ,be lonely ,be solitary ,寂しい ,孤独な
ทัก thák タック : 挨拶をする,あいさつする 警告を発する
ผู้คน phûu khon プー コン : 人,人々,個人
จาง caaŋ ジャーン : 現象する、薄い

ดวง duaŋ ドゥアン

  1. 丸いもの,輝きのあるもの,オーブ,宝珠[ディスク等]
  2. 〜枚[切手・シールなど]<類別詞>
  3. 〜個[星・火・ランプ・月・太陽・目など]<類別詞>
  4. 運勢

訳にちょい足し

・อยากให้เธอลอง

この場合のลองは試す、という以外にも付き合ってみる、というニュアンスもあるそうです。

・จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน

この場合のให้
เราสองคนได้มาคุยกันできるようにจะเป็นไปได้ไหมかな?」

という希望を込めたให้になります。หวังや、英語だとhopeと同じようなニュアンスです。

また、この時に自分のための希望ならばขอをつかうこともできるようですが、この歌詞ではเราสองคนなのでให้とのこと。

また、ได้มาคุยกันได้
ได้の用法の1つでもある過去の意味合いで使うそうなのですが、“長くできなかったけどやっとできた、できるようになった”というニュアンスを含むそうで、

「(話せなかったけど)話せるようになった」状態にจะเป็นไปได้ไหม「(今後)できるかな」
という訳になるようです。難しい・・・

・ฉันรอก็กลัวจะสาย

最初は「待っていても遅れるのが怖い」という風に訳していたのですが、
กลัวจะสาย丸ごとで、「ไม่ทัน:間に合わない」、という意味になるようです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました